Laserové čištění je účinnější, šetří nejen náklady

Společnost DEL

Využití laserových technologií v jednotlivých průmyslových oborech zažívá prudký rozmach. Vedle dělení materiálu, laserového značení či svařování, se laserové technologie začínají využívat také k čištění. Lídrem je tradičně oblast automotive, ale své uplatnění nachází využití laseru i jinde.

Tradiční metody čištění nahrazuje laser

Laserové čištění je založeno na principu interakce laserového paprsku s povrchem materiálu. „Jedná se o bezkontaktní odstranění povrchové vrstvy svarů, nebo nečistot na základním materiálu. Díky laseru jsme schopni se dostat tam, kde bychom se běžným mechanickým způsobem nedostali. To je i důvod, proč naši zákazníci o tuto technologii projevují zájem,“ přibližuje hlavní výhody využití laseru obchodní ředitel společnosti DEL Zdeněk Králíček. Laserové systémy generují ultrakrátké pulsy, které odstraňují nečistoty bez poškození či tepelného ovlivnění podkladového materiálu. Laser tak může nahradit tradiční technologie, jako je čistění suchým ledem, chemickým procesem nebo mechanické čištění.

V současné době je již možné laserové technologie aplikovat do automatizovaných výrobních technologií, což právě DEL, jak zkušený integrátor, nabízí.  Laserovým čištění lze aplikovat jak lokálně, tak i na velkých plochách. Správně nastavený laser odstraní například svrchní vrstvy bez zásahu do hlubších struktur, aniž by bylo nutné zakrývat neopracovávané části materiálu. Nečistoty či zbytky nátěrů, na rozdíl od podkladu, dobře absorbují zaostřený laserový svazek. Tím dochází k zahřátí a následnému odpaření, případně odloupnutí. „Laser dobře čistí oxidy, korozi, staré nátěry, jemné vrstvy strusky vzniklé při MAG svařování, nebo třeba zbytky materiálů ve formách po vulkanizaci pryže. Využití najde před finální povrchovou úpravou výrobků, ale také při renovaci povrchů či repasích strojů a zařízení,“ přibližuje využití laseru Jiří Dvořák, který se v DEL specializuje právě na laserové technologie. Ten zároveň dodává, že jedním z aktuálních projektů, které se nyní v DEL realizují, je čištění svarů laserovou technologií.

Laserový paprsek pomůže i při čištění svárů

Vedle klasických robotických svařovacích pracovišť v současné době DEL dokončuje pro zákazníka rovněž pracoviště pro laserové čištění MAG svárů. Ve speciální standardizované laserové buňce průmyslový robot čistí laserovým paprskem jemnou vrstvu strusky vyplavenou v průběhu předchozího svařování. Buňka musí být naprosto světlotěsná, aby se eliminovala bezpečnostní rizika; paprsek je pak přiváděn do laserové hlavy optickým kabelem,“ popisuje způsob čištění Jiří Dvořák. Vzhledem k využití robota umožňuje buňka velkou flexibilitu a lze ji samozřejmě dle potřeby přenastavit na nový výrobek.  Vyšší investice do laserového systému pro čištění se díky flexibilitě, uspořenému času a minimálním požadavkům na obsluhu firmám relativně rychle vrátí, a to v závislosti na zvolené aplikaci a míře zapojení automatizace.

Jak už bylo řečeno, nejvýznamnějšími výhodami laserových systémů jsou dlouhé servisní intervaly, minimální údržba, snadná nastavitelnost a fakt, že nepotřebují žádná přídavná média či chemikálie. „Laserové čištění je přelomovou technologií z hlediska úspor nákladů na provozní energie a spotřební materiály s ověřenou stabilitou. Tyto systémy jsou vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou alternativu k dostupným konvenčním technologiím. Jsou to zařízení s dlouhým servisním intervalem, která lze jednoduše a okamžitě používat nebo integrovat do výrobní linky,“ popisuje obchodní ředitel Zdeněk Králíček důvody, proč se výrobní firmy rozhodují právě pro toto řešení.

DEL patří k lídrům v automatizaci

Společnost DEL se oblasti využití laserových technologií věnuje delší dobu. Vedle laserového čištění se věnuje i laserovému svařování, které se vyznačuje tenkým a přesným jakostním svárem. To najde využití především u svařování tenkostěnných materiálů. Společnost dlouhodobě spolupracuje s předními dodavateli laserových technologií, které umí integrovat do výrobního procesu. Už téměř dvě desítky let navíc ve vlastní výrobě využívá laserový pálicí stroj na dělení materiálu. Ten využívá například při výrobě elektrických rozvaděčů. Ta patří vedle automatizace výrobních procesů, robotizace a engineeringu k hlavním oblastem, kterým se firma věnuje. Dle současného zájmu o laserové technologie na straně zákazníků vše nasvědčuje tomu, že využití laseru se brzy stane zavedeným standardem také v podmínkách České republiky.  

Video zařízení můžete nalézt zde:  youtu.be/7RvaepOWrpU

zpět na články
Detaily projektu:
Obor: automobilový průmysl
Rok realizace: 2019

Kontaktní osoba:

Filip Hocke
Obchodní manažer
engineering@del.cz+420 566 657 401