Naše certikace

ČSN EN ISO 9001:2016

Systém zaručující kvalitu v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž, servis elektrického a strojního zařízení.

Stáhněte certifikát ve formátu PDF v

češtině

nebo

angličtině

ČSN EN ISO 14001:2016

Systém zaručující ochranu životního prostředí v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů.

Stáhněte certifikát ve formátu PDF v

češtině

nebo

angličtině

ČSN ISO 45001:2018

Systém zaručující ochranu zdraví při práci v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů.

Stáhněte certifikát ve formátu PDF v

češtině

nebo

angličtině

Certifikát ČEZ, a.s.

Prokázali jsme způsobilost k vývoji, výrobě, montáži, servisu elektrických a strojních zařízení a systémů řízení technologických procesů pro jadernou a klasickou energetiku.

Stáhněte certifikát ve formátu PDF v

češtině

Certifikát ŠKODA JS a.s.  

Jsme kvalifikovaným dodavatelem k vývoji, výrobě, montáži a servisu strojních a elektrických zařízení a systému řízení technologických procesů pro jaderné i nejaderné zakázky.

Stáhněte certifikát ve formátu PDF v

češtině

Siemens Solution Partner

Obdrželi jsme certifikát Siemens Solution Partner pro oblasti SCADA, Industrial Communications, Factory Automation, Drives & Motion.