Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Registrovaný uděluje společnosti DEL a.s., až do odvolání, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním osobních údajů sdělených v tomto formuláři, a to za účelem realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích společnosti DEL a.s. nebo jiné společnosti ze skupiny DEL. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Registrovaný souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti DEL a.s. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Společnost DEL a.s. je oprávněna osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým koncesionářům a smluvním partnerům.

Přehled těchto osob je k dispozici v pobočce organizační složky DEL a.s., na adrese Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob.

Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: DEL a.s., Strojírenská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika nebo e-mailem na adresu del@del.cz.

Ve Žďáře nad Sázavou 1. 4. 2020