České společnosti se podílejí na projektu JHR

Společnost DEL

Centrum výzkumu Řež a společnost DEL pomáhají s realizací projektu výzkumného jaderného reaktoru JHR. Ten v těchto letech vyrůstá ve výzkumném centru Cadarache ve Francii. České společnosti se zde podílejí na komplexních dodávkách tzv. „horkých komor“. Právě ta má v projektu na starosti Česká republika.

Projekt JHR (Jules Horowitz Reactor) je výzkumný projekt, který se zabývá konstrukcí nového vysoce výkonného jaderného reaktoru s výrobní kapacitou více než 100 MW, Ten vzniká především pro potřeby výzkumu na poli jaderných paliv a výzkumu chování dalších materiálů v radiokativním prostředí. Realizátorem projektu je mezinárodní konsorcium zahrnující výzkumné instituce a velké průmyslové organizace z Francie, Belgie, Finska, Španělska, Švédska, Izraele, Japonska, Indie, Velké Británie a také České republiky.

Česká republika je zodpovědná za dodávku horkých komor. Ty představují odstíněné prostory, ve kterých je manipulováno s ozářeným materiálem. Vlastní výstavba reaktoru JHR poběží do roku 2024 s tím, že provozní fáze projektu poběží následně po dobu 50 let,“ popisuje detaily z projektu Petr Březina, který má projekt na starosti v CVŘ.  Právě tato instituce je zodpovědná za českou část tohoto projektu s rozpočtem přesahujícím 40 mil. EUR. Jeho kolega ze společnosti DEL, Martin Němec, v této souvislosti dodává: „Zajímavostí je, že spolehlivost a bezpečnost těchto horkých komor musí být garantována nejméně po dobu 72 let. Provozní fáze bude trvat 50 let, následně budou horké komory využívány i při aktivitách týkajících se ukončení provozu, které bude trvat dalších 20 let.

Česká část dodávky do projektu JHR zahrnuje celkem 7 horkých komor, které jsou kvůli radioaktivnímu záření odstíněny nerezovou vložkou a více než 120 cm betonu. Uvnitř komor pak probíhá manipulace, měření i skladování ozářeného materiálu. Jaderné palivo, různé vzorky a další materiál zde prochází řadou experimentů a nejrůznějších měření. „Komory jsou rovněž používány pro opravy poškozených částí reaktorového vybavení, práci s ozářenými sondami či manipulaci s vlastním vybavením komor,“ říká Petr Březina. Podle něj je nyní projekt JHR v pokročilé fázi a je hotovo více než 80%. Finální testy horkých komor jsou přitom očekávány již v průběhu roku 2020.

CVŘ v souvislosti s realizací tohoto projektu založilo novou divizi tzv. „Velké technologické projekty“. Ta se věnuje nejen projektu JHR, ale i dalším nestandartním dodávkám. Jedná se například o dodávky pro projekt SUSEN (udržitelná energie) a také dodávky heliové chladící smyčky pro European Spallation Source (ESS), který vyrůstá ve městě Lund ve Švédsku. Díky úspěšné realizaci těchto nestandartních výzkumných projektů získalo CVŘ zkušenosti v projektování a managementu, ale i v realizaci specifických dodávek pro jadernou energetiku. I to je důvod, proč se dnes nejedná o čistě výzkumnou instituci, ale o subjekt, který je schopen realizovat projekt od návrhu až po zprovoznění.

Společnost DEL je jedna z hlavních dodavatelů výše zmiňované české části JHR. DEL je zapojen do přípravy projektu horkých komor z pohledu řídicího systému, a to včetně vytvoření jeho kompletního 3D modelu. DEL zajišťuje rovněž komplexní řešení pro řídicí systémy speciálních jeřábů, které jsou umístěny v komorách pro manipulaci. Zde se jedná o komplexní dodávku od návrhu přes 3D model až po realizaci a zprovoznění. DEL přitom využívá svých bohatých zkušeností v oblasti jaderné energetiky. „DEL umí zajistit komplexní dodávky řídících systémů zavážecích strojů či speciálních jeřábů,  klastrometry, HW a SW engineering přiřazených systémů či 3D modely. Nabízíme také certifikované seizmicky odolné ovládací pulty, rozvaděče a svorkovnice,“ představuje nejvýznamnější reference společnosti v jaderné energetice DEL Martin Němec.

České společnosti by rády v budoucnu pokračovaly v úspěšné spolupráci. „Rádi bychom se zapojili i do dalších projektů, svoje bohaté zkušenosti chceme směřovat do mezinárodního projektu ITER (International Termonuclear Experimental Reactor), který je umístěn v těsné blízkosti výše zmiňovaného projektu JHR ve Francii,“ vysvětluje Petr Březina. Tento projekt potřebuje zkušené a odborně zdatné osoby, a to nejenom z oblasti jaderné energetiky. Jak společnost DEL, tak i Centrum výzkumu Řež takovými experty disponují a jsou připraveni jejich znalosti dovednosti nabídnout.

zpět na články
Detaily projektu:
Obor: jaderná energetika

Kontaktní osoba:

Jiří Habán
Ředitel oboru Elektro
elektro@del.cz+420 566 657 105