Bezpečnost elektromobilů řeší i žďárský DEL

Společnost DEL

Společnosti z České republiky získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. V DELu řešíme právě zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, bude výrobce elektromobilů z USA.

Řada dílů pro nové modely amerických elektromobilů by se mohla vyrábět také v České republice.  Naznačuje to spolupráce mezi automobilkou, firmou PATVAG a ryze českou inženýrskou společností DEL. Právě PATVAG, člen rakouské skupiny Hirtenberger,  poptává pro svůj závod v jihomoravských Brankovicích automatizované linky, jež by měly na starost výrobu dílů pro americké elektromobily.

Navrhli jsme, zkonstruovali a uvedli do provozu semiautomatickou linku, která má za úkol sestavit tzv. pyrodiskonektor. Jedná se o zařízení, které v případě nenadálé události či nehody, odpojí baterii elektromobilu od zbytku vozidla,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti DEL Zdeněk Králíček. Jedná se tedy o bezpečnostní prvek, který je prevencí vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem. „Hlavní princip dílu přitom spočívá v iniciátoru. Je to podobná technologie jako u airbagu, kdy iniciátor - patrona v případě nárazu exploduje v diskonektoru a následně přeruší vedení mezi baterií a zbytkem vozu,“ doplňuje základní bezpečnostní princip Zdeněk Králíček.

Pod dohledem kamer

Linka je schopna produkovat až 400 výrobků za směnu a je pracovištěm, kde je realizováno celé sestavení dílu od A do Z. Linka je vybavena špičkovými technologiemi, které usnadňují všechny dílčí kroky.  „Díl projde postupně všemi pozicemi pracoviště. A to od usazení, přes nanesení silikonu, vložení inciátoru - patrony , sesazení dílu a jeho sešroubování až po tisk a nalepení štítku s QR kódem,“ vysvětluje hlavní kroky Roman Zach z DELu, který má na starosti programování linky.  Jeho kolega, specialista na kamerové systémy Petr Jagoš, k tomu dodává: „Jedním z hlavních požadavků, který Američané mají, je absolutní dohled nad procesem výroby, důraz na kvalitu a kontrolu každého postupného výrobního kroku. Vedle dvou robotů, automatizovaného stolu či řízeného šroubováku, zde tedy nalezneme rovnou tři kontrolní kamerová stanoviště.“ Kamery podle něj zajišťují dohled nad správným založením, správným nanesením silikonu a následně kontrolují správné sesazení a sešroubování dílu. V jedné z finálních pozic linky je měřící stanice, která měří odpor patrony a kontroluje tak její funkčnost.

Spolupráce s firmou PATVAG není pro DEL zdaleka první zkušenost se zakázkami pro výrobu elektromobilů. Od stejného zákazníka řeší kontrakt i na další, tentokrát plně automatizovanou linku, opět na díly pro americké elektromobily.  Před časem zároveň společnost řešila zakázku, která se týkala dodávek svařovacího pracoviště pro karosářské díly na nové typy elektromobilů, které vycházejí z továren automobilky Volkswagen. DEL navíc ve spolupráci s dceřinou společností NES vyvinul unikátní samoobslužné nabíjecí stanice a vstoupil tak do segmentu eMobility i produktově.

Dokazuje to náš dnešní široký záběr. Vedle návrhu a realizace linek pro výrobu dílů pro elektromobily si je pak můžete od nás nechat i nabíjet,“ dodává s úsměvem výkonný ředitel DELu Jiří Kabelka. Podle něj dnes DEL nabízí ryze česko-slovenské certifikované samoobslužné nabíjecí stanice. Vedle městského AC sloupku DELTOWER určeného především do veřejného prostoru měst a obcí, je to rychlonabíjecí DC stanice VECTOR 65. Ta je schopna dobít baterii vozu na 80% kapacity za 20 – 30 minut.

zpět na články
Detaily projektu:
Obor: automobilový průmysl
Zákazník: Patvag
Rok realizace: 2020

Kontaktní osoba:

Martin Tlustoš
Obchodní manažer
engineering@del.cz+420 566 657 409