Oblast vzdělávání považuje ve společnosti DEL za klíčovou. Je to jeden z pilířů, na kterém chceme stavět v budoucích výzvách, které přinášejí nové moderní technologie.
Náš zaměstnanec má možnost se průběžně vzdělávat a my mu vytváříme podmínky pro jeho další odborný rozvoj a profesní růst. Máme zájem o kvalifikované a schopné lidi připravené nabídnout řešení současných i budoucích potřeb klientů naší společnosti. Rozvoj znalostí a odbornosti celého našeho týmu je proto pro nás zásadní.
Pro své zaměstnance zajišťujeme:

  • odborné a profesní vzdělávání
  • výuku cizích jazyků
  • školení a semináře 
  • stipendia a podpory při studiu

Od roku 2009 využívá společnost, mimo jiné, možnosti čerpat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců z prostředků poskytovaných z ESF.

DEL je zároveň partnerem řady aktivit v oblasti počátečního vzdělávání. Ty mají za cíl přiblížit a popularizovat techniku u žáků základních, středních i vysokých škol. Dlouhodobě zajišťujeme praktickou výuku pro studenty technických středních škol. Od roku 2018 funguje při firmě vzdělávací středisko DEL Future Lab, kde se studenti středních a vysokých škol mohou seznámit se základy robotizace, automatizace a principů Průmyslu 4.0.

Více informací o probíhajících projektech ve společnosti DEL a.s. naleznete zde.