Společnost DEL a.s. se zabývá průmyslovou automatizací, elektrotechnikou, robotizací 
a mechanickými řešeními na klíč. 

Příklady z dodávek do jednotlivých oblastí průmyslu: