Engineering

Obor Engineering zajišťuje dodávky komplexních technologických celků na klíč. Disponuje vlastním obchodním, projekčním a konstrukčním oddělením a oddělením externího nákupu výroby. Spoluprací těchto oddělení poskytuje komplexní služby od předprojektové přípravy, studií, plánování projektů, projektového managementu, zpracování projekční a výrobní dokumentace až ke kompletním dodávkám zařízení včetně montáží a uvedení zařízení do provozu. Na nejmodernějších vývojových prostředcích jsou vytvářena zařízení vysoké kvality a spolehlivosti, která jsou dodávána zákazníkům působícím především v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, dále pak v chemickém a těžkém průmyslu.

engineering@del.cz+420 566 657 104