Vzdělávání za podpory ESF

Na vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců využívá společnost, mimo jiné, dotační programy, které jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky. O dubna roku 2009 do 31.12.2010 společnost čerpala podporu na odborný rozvoj zaměstnanců v projektu "Vzdělávejte se!" č. CZ.1.04/1.1.00/34.00001 v rámci OPLZZ. V rámci projektu Svazu zpracovatelského průmyslu byla společnost v období roku 2009 až 2012 příjemcem podpory na vzdělávání svých zaměstnanců z projektu "Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu ke zvýšení efektivity a k překonání ekonomické a finanční krize" č. CZ.1.04/1.1.06/33.0005 v rámci OPLZZ. Od 1.4.2010 do 31.3.2012 byla společnost zapojena v projektu z OP LZZ/GG Educa I "Rozvoj klíčových specifických kompetencí zaměstnanců společnosti DEL a.s." č. CZ.1.04/1.1.04/39.00134. Vzdělávací aktivity projektu byly zaměřeny na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti HIS - SAP. Dalším projektem byl "Odborný profesní růst zaměstnanců DEL a.s., č. CZ.1.04/1.1.04/60.00390 v rámci OP LZZ/GG Educa II. Projekt byl realizován od 1.2.2011 do 31.1.2013 a aktivity projektu byly zaměřeny na profesní odborné vzdělávání zaměstnanců. V červnu roku 2013 byla společnosti na základě žádosti o finanční podporu z OPLZZ schválena podpora na realizaci projektu "Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti DEL a.s. č. CZ.1.04/ 1.1.02/94.00120. Projekt je naplánován od 1.7.2013 do 30.6.2015 a je zaměřen na profesní odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti konstrukčních, projekčních a technologických SW a průřezového vzdělávání v oblasti cizojazyčného a IT.