VaV.jpg

Výzkum a vývoj za podpory TAČR

DEL a.s. uspěla s projektem „SW analýza změn v mikroskopických obrazech buněčných struktur s využitím fluorescenčních indikátorů“ ve veřejné soutěži programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA, 1.výzva, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a získala pro roky 2011-2012 na tento projekt grant (TA01011467). Jednalo se o společný VaV projekt řešený s Mikrobiologickým ústavem a Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR a s finanční podporou TA ČR.

Cílem tohoto VaV projektu byl vývoj uživatelsky jednoduchého a cenově dostupného počítačového programu, který by umožňoval automatizovanou analýzu buněčné granularity a vnitrobuněčného pH. Jeho funkčnost je testována a ověřována na mikroskopických obrazech kvasinek. Výstupem projektu je SW produkt s obchodním názvem „oCellaris“.

Prvotní využití vyvíjeného analytického SW se předpokládá na vědeckých pracovištích základního a aplikovaného výzkumu. Současně se předpokládá využití v dalších oborech jako např. v environmentalistice, zdravotnictví a hygieně, v potravinářském průmyslu apod.