Předmětem projektu je vývoj databázového systému. Řešení bude postaveno na moderních komunikačních rozhraních , bude revidován aktuálně nasazený databázový server, z pohledu úloh spojených s nestrukturovanými informacemi. Databázový systém bude mít minimálně následující vlastnosti – sběr technologických dat z průmyslových provozů, vytvoření moderního údržbového modulu (pro údržbu operativní, plánovanou, prediktivní), průběžně dostupná data nutná pro údržbu (dokumentace, katalogové listy), s posílenou funkcí notifikací (překročení nastavených limit), kde vedle alarmů bude použita inteligentní predikce, rozšířené funkcionality pro prezentaci dat o výrobě poskytující informace o produktivitě a vytížení technologií. Prediktivní algoritmy budou postavené na spolupráci člověk-stroj, kde budou nejdříve identifikovány vzory, které popisují událost, která bude později algoritmem predikována. Výstupy budou dostupné na mobilních platformách, jak formou uživatelského rozhraní, tak pomocí reportů.

Hlavními cíly projektu jsou:

  • modernizace stávajícího SW delMES
  • SW aplikace spojená s cloudovými úložišti a problematikou IoT
  • SW prediktivní aplikace v oblasti strojní údržby
  • na prototypu ověřená technologie výrobní linky

Projekt je v souladu s cílem programu OP PIK Aplikace, tedy získávání nových znalostí pro vývoj nových produktů prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.