oppi.jpg

Stavební úpravy za podpory EFRR

Akciová společnost DEL se zapojila v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) do dvou projektů:

1. „ Investice do vzdělávacích kapacit společnosti DEL a.s.” č. projektu 5.2 SS02/116 z programu Školicí střediska - Výzva II

2. „ Snížení energetických ztrát budovy společnosti DEL a.s.” č. projektu 3.1 EED03/037 z programu Eko-energie - Dotace - Výzva III

Záměrem prvního projektu byla přístavba školicího střediska ke stávající budově společnosti DEL a.s. Ve školicím středisku budou probíhat vzdělávací aktivity nejen pro zaměstnance společnosti DEL a.s., ale také pro zaměstnance partnerských společností.
Cílem druhého projektu bylo snížení energetické náročnosti stávající provozní budovy, jež spočívá v zateplení obvodového pláště administrativní budovy, tepelné izolaci střechy a výměně zbývajících nevyhovujících otvorových výplní. Stavební úpravy vedli ke snížení energetických ztrát a také k redukci oxidu uhličitého.
Stavební práce na projektech byly započaty v měsíci květnu 2011 a dokončeny do konce roku 2012.