oppi.jpg

ATOMEX4ENERGY

Akciová společnost DEL je spolu s dalšími členy ATOMEX GROUP zapojena v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) do projektu ATOMEX4ENERGY, který je spolufinancován Evropskou unií.

Zaměření klastru je determinováno činnostmi členů, to znamená obor strojírenské výroby a obor elektrotechnické výroby. Úkolem klastru je organizovat inovační činnost a organizovat využití synergických efektů skupiny ke zvýšení konkurenceschopnosti. Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek členům klastru ATOMEX GROUP, uplatnit se, se svými výrobky a službami v dodávkách pro investiční celky, zejména pro jadernou energetiku v tuzemsku a na export.

Klastr je složen z výrobních společností, obchodních společností a konstrukční kanceláře. Spolupracuje na smluvní bázi s vysokou školou. Projekt řeší vytvoření silné, organizované skupiny, která může na českém trhu získat 10 až 20 % podílu ve výrobě zařízení pro investiční celky, výrobky lze využít v odvětví petrochemie, chemie, zpracování plynu, energetiky, ekologie v dopravě.