web_M1.jpg  web_N1.jpg

Akciová společnost DEL se zapojila v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) do dvou projektů:

M1 Zavádění nízkouhlíkových technologií v dopravě ve společnosti DEL a.s.
Projekt se věnuje zavádění nízkouhlíkových technologií v dopravě ve společnosti DEL a.s. Společnost se zajímá o oblast nízkouhlíkových technologií, proto se rozhodla přistoupit k postupné obnově vozového parku za automobily využívající tyto technologie. Cílem projektu je také snížit produkci emisí ze stávajících automobilů. Společnost si zpracovala analýzu trhu, realizovala poptávky a na jejich základě se rozhodla pořídit 2 elektromobily, jež by nahradily 2 stávající vozy se spalovacími motory.

N1 Nízkouhlíkové technologie v dopravě ve společnosti DEL a.s.
Projekt se věnuje zavádění nízkouhlíkových technologií v dopravě ve společnosti DEL a.s. Společnost se zajímá o oblast nízkouhlíkových technologií, proto se rozhodla přistoupit k postupné obnově vozového parku za automobily využívající tyto technologie. Cílem projektu je i snížení produkci emisí ze stávajících automobilů. Společnost si zpracovala analýzu trhu, realizovala poptávky a na jejich základě se rozhodla pořídit užitkový elektromobil, jež by nahradil stávající vůz se spalovacím motorem.