Řešení bezpečnosti na provozovaných strojích

Dle Nařízení vlády č. 378/2001Sb. (Směrnice Rady 89/655/EHS) musí provozovaná zařízení splňovat základní požadavky na bezpečný provoz.

Jednotlivé případy řešíme nabídkami v těchto krocích:

  • Posouzení / hodnocení strojního zařízení s požadavky Nařízení vlády.
  • Výsledkem je protokol s návrhem opatření ke snížení rizika – „Protokol o posouzení strojního zařízení"
  • Zpracování projektu realizace v rozsahu dle rozhodnutí zákazníka
  • Realizace opatření ke snížení rizika

Řešíme:

  • Zpracování dokumentace současného stavu
  • Bezpečné přivádění a odvádění všech energii
  • Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízení
  • Umístění dostatečného počtu ovladačů mimo nebezpečné prostory
  • Vybavení přístroji pro nouzové funkce podle druhu rizika
  • vybavení odpovídajícími přístroji pro spolehlivé odpojení

Zaměřujeme se především na mechanické a hydraulické lisy, zařízení pro tlakové lití, linky pro zpracování plechu ze svitku, výrobní a montážní linky, svařovací pracoviště, robotizovaná pracoviště, jednoúčelové stroje.