Projektový management

Skupina projektových manažerů společnosti DEL a.s. řídí a koordinuje veškeré činnosti průběhu projektů, především pak:

 • Plánování projektů
 • Příprava nových projektů
 • Návrhové a realizační studie včetně zhodnocení bezpečnosti zařízen a analýzy rizik
 • Projekce, basic a detail engineering
 • Zajištění nabídek a tendrů pro zákazníka
 • Vyjednávání, výběr a koordinace subdodavatelů
 • Supervize vyráběných a nakupovaných dílů
 • Inspekce, kontrola časového harmonogramu
 • Kompletace všech dodávek
 • Kompletní montáž
 • Seřízení, zkoušky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Záruční a pozáruční servis