Mechanizace

Mechanizací rozumíme prostředky a zařízení, které bez ohledu na svou klasifikaci nebo zatřídění mají svým určením napomáhat především ke snížení fyzické námahy lidí. Naše společnost dodává tyto mechanizační prostředky, tvořící především periferie nebo vstupy do výrobních linek, jako jsou různé druhy podavačů, transferů, odvíjecí a navíjecí zařízení kontinuálního materiálu, jakož i prostředky, které doplňují pomocné a obslužné provozy strojírenských výrob.