Manipulace

Manipulaci s materiálem řešíme dvouosými nebo tříosými manipulátory, které jsou schopné nahradit robotické systémy. Pohon jednotlivých os může být elektrický nebo pneumatický. Uchopovače na těchto manipulátorech jsou řešeny mechanickými nebo vakuovými přísavkami.