Dodávky SH strojů, transfery zařízení

Znalost trhu second-handových strojů, široká skupina partnerů v této oblasti a aktivní účast na veletrzích s tímto zaměřením nám umožňuje nabízet našim zákazníkům i tyto skupiny zařízení. Součástí dodávky second-handových strojů, kromě vlastního nákupu zařízení, jeho demontáže, transportu, nabízíme i mechanické opravy, rekonstrukce a modernizace vč. výměny elektrického zařízení a nového řídícího systému. Vše v souladu s požadavky zákazníka a s platnými zákony, normami a předpisy. Etapa rekonstrukce probíhá v závodě zhotovitele; stejně tak seřízení a potřebné zkoušky. Následuje transfer, montáž, uvedení do provozu u nového zákazníka a v případě rekonstrukce vystavení ES prohlášení o shodě. Stejný postup aplikujeme i v případě transferu technologií mezi jednotlivými závody zákazníka.