Engineering ve strojírenství

Při plánování, vývoji a realizaci projektů používáme nejnovější nástroje (2D/3D CAD data, CATIA, Inventor, PRO E) a to již od prvotního návrhu až k úplné výrobní dokumentaci popř. k tvorbě digitálního prototypu. Samozřejmě se přitom vždy orientujeme na potřeby zákazníka. Nabízíme a dodáváme řadu strojů zejména v oblasti dělení a zpracování materiálů, které jsou individuálně vyvíjeny přesně podle potřeb zákazníka ať už z technologických důvodů nebo z důvodu doplnění stávajícího zařízení. V těchto případech je zákazník chápán jako partner a člen vývojového týmu, který je průběžně informován o způsobu řešení. Zhotovením dokumentace pochopitelně spolupráce nekončí. Kromě inspekcí ve výrobě má zákazník možnost účastnit se zkoušek zařízení a samozřejmě všech dílčích přejímek. V podobném duchu probíhá i předávání zařízení a náběh zkušebního provozu u zákazníka. V této fázi se společně podílíme na odladění provozu a optimalizaci kompletního zařízení.