Vypěňovací linky

Vypěňovací linky slouží na výrobu sedáků, zádových opěrek, hlavových opěrek, palubních desek a obložení interiérů automobilů (např. dveří, loketních opěrek). Základem této technologie je nástřik polyuretanových směsí na vyhřívané formy nebo vstřikování hmot do speciálních uzavíratelných forem. Zařízení se skládá ze systému pro zpěňování polyuretanu se složkami isokyanát a polyol. Tyto složky jsou dopravovány do směšovací hlavy, která je upevněna na robotu. Hmota je vstřikována směšovací hlavou přímo do vyhřívaných forem, které jsou umístěny na karuselu nebo na nosičích pohybujících se po dráze-oválu. Po reakčním čase potřebném k vypěnění je díl ručně vyjímán obsluhou po otevření formy.