Hlavní informace

Název společnosti: DEL a.s.
Sídlo společnosti: Biskupský dvůr 1146/7
  110 00 Praha 1
  Česká republika
Doručovací adresa: Strojírenská 2270/38
  591 01 Žďár nad Sázavou
  Česká republika
IČ: 089 62 669
DIČ: CZ 089 62 669
Zápis v OR: u MS v Praze – B 18149
Rok založení: 1995
Počet zaměstnanců: 280
Obrat v roce 2020: 540 mil. Kč
Členství: Svaz kováren
  ATOMEX GROUP
  Svaz zpracovatelského průmyslu
Dokumenty: Politika ISM
  Ochrana osobních údajů
  Kodex chování dodavatelů