Fotovoltaické systémy

Společnost DEL a.s. je dodavatelem fotovoltaických elektráren pro střechy rodinných domů, výrobních hal, komerčních a hospodářských budov. V rámci FVE nabízíme:

  • Posouzení vhodnosti z hlediska umístění FVE
  • Individuální návrh pomocí certifikovaného softwaru PV*SOL
  • Přiřazení vhodného měniče z hlediska jeho optimálního zatížení
  • Kalkulaci předpokládaného výnosu a návratnosti
  • Dodávka komponentů pro FVE (panely, měniče, konstrukce)
  • Instalace a zprovoznění FVE, včetně výchozí revize elektro
  • Podpora při vyřizování legislativních náležitostí souvisejících s povolením a provozem FVE (provozovatel distribuční sítě, ERÚ, obecní správa, stavební úřad a další)
  • Podpora při zpracování výkazů a faktur během provozu FVE

Pro FVE používáme komponenty od renomovaných výrobců. Záruční servis je standardní součástí dodávky FVE.

elektro@del.cz+420 566 657 105