Akciová společnost DEL využívá dotační programy, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a Českou republikou. Konkrétně se jedná o Operační program podnikání a inovace a o Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční prostředky z těchto fondů jsou použity pro rozvoj společnosti a zaměstnanců DEL a.s. Dále společnost DEL a.s. využívá Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.