Databázové aplikace

Aplikace jsou určeny pro přípravu, sledování a vyhodnocování výroby stavu strojů, zařízení, či jiných technologických celků na základě automatického sběru dat. Uložená data v relační SQL databázi jsou uživateli zpřístupněna přes webové rozhraní systemu del MES. 

Základní vlastnosti:

  • Sběr dat o výrobě a zařízeních
  • Zpracování dat o výrobě
  • Zpracování stavů, poruch, prostojů a dat zařízení (trendy)
  • Prohlížení, tisk a export dat
  • Příprava dat pro výrobu
  • Přenos připravených dat pro výrobu do řídicího systému
  • Správa uživatelů
  • Systém „šitý na míru“
  • Condition monitoring

Používané databázové servery:

  • MS SQL Server