ČSN EN ISO
9001:2016

ČSN EN ISO
14001:2016

ČSN OHSAS
18001:2008

2018_9001_cz.jpg 2018_ISO_14001_cz.jpg 2018_ohsas_18001_cz.jpg
Systém zaručující kvalitu v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž, servis elektrického a strojního zařízení. Certifikace byla provedena orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát systému jakosti (QM) dle ČSN EN ISO 9001:2016. Systém zaručující ochranu životního prostředí v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů. V listopadu 2008 byla certifikována orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. Systém zaručující ochranu zdraví při práci v oboru návrh, vývoj, projekce, výroba, montáž a servis elektrického a strojního zařízení, výroba rozváděčů. V listopadu 2008 byla certifikována orgánem TŰV SŰD Czech a firmě byl udělen Certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).