Rozváděče typové řady NR v krytí IP66

V rámci zkoušek prázdných rozváděčových skříní společnosti DEL a.s., byl splněn požadavek na zvýšení krytí z IP 54 na IP 66. Krytí tohoto rozvaděče zabraňuje zcela vnikání prachu a je odolné proti intenzivně tryskající vodě. Tohoto vynikajícího výsledku bylo dosaženo dostatečnou pevností skříně, použitými těsnícími materiály a precizním řemeslným provedením.

Zkoušky proběhly v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze Troji. Na základě těchto zkoušek byl na celou typovou řadu NR vystaven certifikát o shodě s požadavky normy na prázdné rozváděčové skříně podle ČSN EN 62208 ed.2.

Certifikát o zkoušce naleznete zde.