Organizační změna v DEL a.s.

Dovolujeme si Vás tímto informovat o organizačních změnách, které se uskutečnily u společnosti DEL a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Strojírenská 38, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1785, IČ: 634 87 454 (dále jen „DEL a.s.“) a u společnosti DEL a.s. (dříve NECTARIA a.s.) se sídlem Italská 1580/26, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18149, IČ: 242 84 734 (dále jen „nástupnická DEL a.s.“), a to ke dni 1.3.2014.

Dne 22.1.2014 byla v souladu se zákonnými procedurami ve smyslu ustanovení §121 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, schválena vnitrostátní fúze sloučením společnosti DEL a.s. (IČ: 634 87 454), jako společnosti zanikající se společností nástupnická DEL a.s. (IČ: 242 84 734) jako společností nástupnickou.

Tato fúze byla zapsána do obchodního rejstříku a její účinky nastaly ke dni 1.3.2014 a k tomuto dni tedy zanikla společnost DEL a.s. (IČ: 634 87 454) bez likvidace a veškeré jmění této zanikající společnosti, tj. veškerá práva a povinnosti, pohledávky a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešly na společnost nástupnická DEL a.s. (IČ: 242 84 734), jako společnost nástupnickou. Společnost nástupnická DEL a.s. (IČ: 242 84 734) tedy vstoupila do právního postavení společnosti DEL a.s. (IČ: 634 87 454) a stala se jejím univerzálním právním nástupcem.