JIŘÍ KABELKA SE STAL PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA NCP4.0

Jiří Kabelka z inženýrské společnosti DEL ze Žďáru nad Sázavou, se nově stal předsedou představenstva Národního centra Průmyslu 4.0. Centrum jako akademicko-průmyslová platforma sdružuje univerzity, přední průmyslové firmy, ale i střední a malé podniky. Jeho cílem je podporovat zavádění moderních principů průmyslu v českých podnicích. Jiří Kabelka se v něm ve své nové roli zaměří na přiblížení technologické úrovně České republiky k evropské špičce.

Nově zvoleným předsedou představenstva Národního centra Průmyslu 4.0 se stal Jiří Kabelka. Ten je zároveň předsedou představenstva žďárské inženýrské společnosti DEL, která patří k zakládajícím členům Centra. Vedle ní v představenstvu figurují také zástupci ČVUT, VUT, VŠB-TUO, Siemens, Škoda Auto či Svazu průmyslu a dopravy České republiky. „Své předsednictví vnímám jako závazek a zároveň ocenění naší společnosti DEL, se kterou se v Národním centru Průmyslu 4.0 angažuji již od jeho počátku. Svou činností chci dále přispívat k adopci technických inovací, aby se Česká republika v tomto ohledu opět dostala na špičku Evropy,“ uvádí Jiří Kabelka.

Jiří Kabelka (56) vystudoval technickou kybernetiku na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze a poté pracoval jako technologický programátor. Ve společnosti DEL pracoval od roku 1996 jako obchodně technický ředitel. Tuto pozici zastával až do roku 2002, kdy se stal výkonným ředitelem a později předsedou představenstva. Společnost je spoluzakladatelem Národního centra pro Průmysl 4.0, které šíří osvětu o konceptu Průmyslu 4.0 a přispívá k zavádění jeho principů v českých podnicích. Centrum v roce 2017 založil profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Centrum v současné době sdružuje více než 50 partnerů z oblasti akademické a průmyslové sféry.