Návštěva prezidenta HKČR

Ve středu 19.10.2016 proběhlo v DEL a.s. setkání místních podnikatelů a zástupců státních institucí s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým.

Na úvod návštěvy byl prezidentovi HKČR, doprovázeného předsedou okresní komory Jiřím Novotným, představen náš výrobní program a následně byl výkonným ředitelem DEL a.s. Ing. Jiřím Kabelkou proveden výrobní halou, kde se seznámil s kompletní výrobou elektrických rozváděčů a ukázkou robotizovaných svařovacích pracovišť.

Na závěr návštěvy proběhla krátká prezentace o činnosti HKČR, na kterou navázala diskuze s podnikateli. Převážná část se týkala dlouhodobých témat důležitých pro další ekonomický rozvoj firem v našem regionu. Byla zde diskutována i otázka vzdělávání, zejména pak učňovského, odborného a vysokoškolského, plánované novely zákoníku práce, hospodářské politiky státu a systému dotací.