KONFERENCE BUDOUCNOST PRŮMYSLU

V minulém týdnu Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal u příležitosti svých stoletých oslav mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Přední zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé hovořili o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace, robotizace a s nimi spojenými nároky na školství a vzdělávání.

Akciová společnost DEL se aktivně zapojila a představila formou prezentace digitálního dvojčete své zkušenosti s Průmyslem 4.0. Za pomoci virtuální reality jsme návštěvníkům umožnili nahlédnout do námi vyvíjeného projektu svařování nosníků.